Neoi Poroi Pieria, 31 July 2010Larissa, 30 July 2010Neoi Poroi Pieria, 29 July 2010Larissa, 28 July 2010Larissa, 27 July 2010Volos, 26 July 2010Skiathos, 25 July 2010Skiathos, 24 July 2010Skiathos, 23 July 2010Skiathos, 22 July 2010Aegean Sea, 21 July 2010Larissa, 20 July 2010Larissa, 19 July 2010Agiokampos Larissa, 18 July 2010Larissa, 17 July 2010Larissa, 16 July 2010Larissa, 15 July 2010Larissa, 14 July 2010Larissa, 13 July 2010Larissa, 12 July 2010Larissa, 11 July 2010Velika Larissa, 10 July 2010Larissa, 09 July 2010Larissa, 08 July 2010Larissa, 07 July 2010Larissa, 06 July 2010Panagitsa Trikala, 05 July 2010Larissa, 04 July 2010Larissa, 03 July 2010Larissa, 02 July 2010Larissa, 01 July 2010